kannada books about Mahavatar Babaji

Tell a friend … No Image Book Name Author Translated 1 Himalayada Mahatmara Sannidhiyalli  Swami Rama to Kannada by D. K. Syamasundara Rao 2 Yogiya Atmakathe Sri Sri Paramahansa Yogananda 3   Apprenticed to a Himalayan Master Shri M Himalayada guruvina garadiyalli